فهرست موضوعات

ورزش شانه

نکات

  1.    جهت انجام ورزش تقویت عضلات شانه مناسب با پزشک خود مشورت نمایید نوع حرکات ورزشی برای هر فرد اختصاصی بوده و ممکن است دو نفر با دردی مشابه به ورزش برای شانه درد متفاوتی نیاز داشته باشند.
  2.    روزانه 3 مرتبه هر بار 15 دقیقه کیف آب گرم روی شانه قرار دهید.
  3.    یک نوبت از گذاشتن کیف آب گرم قبل از رفتن به حمام باشد.
  4.    ورزش شانه باید زیر دوش آب گرم انجام گیرد بدین صورت که سر دوش را باز نموده و آب مستقیم بر روی شانه مبتلا ریخته شود.
  5.    ورزش کتف روزانه یک مرتبه زیر دوش آب گرم انجام شود.

تمرینات ورزشی

1- جهت ورزش شانه دست را مطابق شکل از پهلو 90 درجه بالا آورده و سپس کف دست را بر روی سینه قرار دهید این حرکت را در زیر دوش آب گرم 10 مرتبه تکرار کنید.

2- دست را مطابق تصویر از پهلو 90 درجه به سمت بالا آورده و سپس کف دست را پشت سر خود قرار دهید این حرکت را زیر دوش آب گرم 10 مرتبه تکرار کنید.

3- دست را مطابق شکل از پهلو 90 درجه بالا آورده و سپس به پشت کمر خود آورده و تا جایی که می توانید بالا بیاورید طوری که پشت دست بر روی کمر قرار بگیرد این حرکت را 10 مرتبه زیر دوش آب گرم انجام دهید.

4- دست را 180 درجه بالا برده و ده مرتبه در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم.

5-   دستها را 180 درجه بالا برده و ده مرتبه بر خلاف عقربه های ساعت می چرخانیم.

نکته:

  پارگی،کشیدگی و التهاب تاندون های شانه: علائم و درمان

1- برای موارد 1 و2و3 دستها هر بار باید کامل باز شود و سپس بر روی محل مورد نظر قرار گیرد.

2- ورزش های پنجگاه درد شانه را به ترتیب و روزانه یک مرتبه زیر دوش آب گرم انجام دهید.

3- در صورتی که در طول درمان در روز های اول درمان درد شانه قادر به بردن دست به صورت کامل به پشت کمر خود نبودید تا جایی که امکان دارد دستتان را نزدیک محل مورد نظر قرار دهید.

مقالات مرتبط

مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ